|
  • جمعی از مردم تهران با برگزاری تجمعی در میدان فلسطین، جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کردند

    جمعی از مردم تهران با برگزاری تجمعی در میدان فلسطین جنایات رژیم‌صهیونیستی در غزه را محکوم کردند.

روایت صبح نو

اخبار ویژه

فیلم