|
شناسه خبر: 10215

هراس دشمن از ایران روزافزون است

معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی گفت: وقتی دانش دفاعی بومی شد، دیگر دشمن نمی تواند قفلی بسازد و کلیدش را در اختیار خود نگه دارد.

 

 

امروز چهارشنبه 19 بهمن موضوع نخست برنامه رادیویی جام انقلاب پرداختن به رونمایی از پایگاه هوایی راهکنشی عقاب 44 ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. امیرسرتیپ علیرضا شیخ میهمان تلفنی برنامه در همین رابطه گفت: هراس دشمن از ایران روزافزون است چون توانستیم علم را به فناوری و فناوری را به قدرت تبدیل کنیم بنابراین به بازدارندگی در عرصه دفاعی رسیدیم. این محصول به کارگیری دانش جوانان کشور است.

وی افزود: زمانی می توانیم بگویید قدرت نظامی پشتوانه دیپلماسی است و قدرت چانه زنی را در حوزه سیاست خارجی بالا می برد که بتوانیم آن را بازتولید کنیم چون با قدرت عاریتی نمی توان به قدرت بازدارندگی رسید و پشتوانه ای برای مذاکرات دیپلماتیک شد.

معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی اظهار کرد: وقتی دانش دفاعی بومی شد، دیگر دشمن نمی تواند قفلی بسازد و کلیدش را در اختیار خود نگه دارد چون ما می توانیم هر روز این دانش را ارتقا دهیم.

 

ارسال نظر