|
شناسه خبر: 5452

مالیات لوکس نشینی چقدر؟

براساس این مصوبه افرادی که دارای منازل ۱۰ میلیاردی هستند باید سالیانه ۱۰ میلیون تومان مالیات بپردازند.

در حالیکه دولت به دنبال ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است؛ می‌توان از سیاست‌های مالیاتی به عنوان تجربه موفق جهانی در عرضه مسکن نامبرد.​

براساس این مصوبه افرادی که دارای منازل ۱۰ میلیاردی هستند باید سالیانه ۱۰ میلیون تومان مالیات بپردازند.

کمک مالیات بر ثروت به افزایش درآمد پایدار دولت و کاهش کسری بودجه اصلی ترین دلیل برای مالیات ستانی از ثروتمندان بیان می‌شود.

 

مالیات لوکس نشینی

 

ارسال نظر