|
شناسه خبر: 5566

ارز دولتی داروها فعلاً حذف نمی‌شود

رئیس سازمان غذا و دارو: سیاست دولت و وزارت بهداشت، ادامه پرداخت ارز ترجیحی به دارو و تجهیزات پزشکی است.

رئیس سازمان غذا و دارو: سیاست دولت و وزارت بهداشت، ادامه پرداخت ارز ترجیحی به دارو و تجهیزات پزشکی است.

برای آزاد کردن ارز این بیماری‌ها، باید دولت منابع را درنظر بگیرد، خروجی منابع را به بیمه‌ها بدهد و بیمه ها قبول کنند که این داروها را پوشش دهند.

 

ارسال نظر