|
شناسه خبر: 5870

احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با «صبح نو آنلاین»:

بورس نظم خود را از دست داده است

اشتیاقی می گوید: اگر شاهد تزریق منابع به صندوق تثبیت و اجازه رشد به دلار نیمایی باشیم بازار می تواند یک برگشت خوب داشته باشد و زیر ارزش ذاتی خود مورد معامله قرار نگیرد.

احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با «صبح نو آنلاین» ضمن ارائه تحلیلی در مورد وضعیت بازار بورس می گوید: این روزها بحث اصلی در بازار سرمایه نبود نقدینگی لازم است. آن چیزی که باعث شده تا بازار توان بالا رفتن نداشته باشد ضعف نقدینگی است که خود آن دلایل زیادی دارد.

وی با تشریح دلایل ضعف نقدینگی در بورس افزود: یکی از دلایل ضعف نقدینگی ورود پول های سهام داران خرد در ابتدای سال 99 به بازار بود که بعد از آن اتفاقات تصمیم گرفتند که از بازار خارج شوند. موضوع دیگر این بود که بازیگر اصلی در بازار سهام از قدیم حقوقی ها بودند و عمدتا وجوهی هم که وارد بازار میشد توسط حقوقی ها بود که به یک نوعی صندوق های بازنشستگی بودند.

اشتیاقی تاکید کرد: امروز هم اگر دقت کنید سرمایه گذاران اصلی بازار سرمایه صندوق های بازنشستگی مثل سازمان تامین اجتماعی، مجموعه شستا، مجموعه صندوق بازنشستگی و صندوق کارکنان بانک ها و صندوق نیروهای مسلح ( ساتا) هستند که بازیگر اصلی بوده اند.

این کارشناس ادامه داد: روال کار نیز به این صورت بوده که این صندوق ها منابع مازاد داشتند و اگر منابع مازاد هم نداشتند از محل سود تقسیم شرکت ها که به آن ها پرداخت میکردند مجددا آن وجوه را وارد بازار سرمایه میکردند.

او گفت: در حال حاضر به دلیل کسری بودجه به تمام این ها فشار وارد شده است. یعنی دولت توان پرداخت بدهی های خود را به آن ها ندارد و باعث می شود تا آن ها در نقش خریدار در بازار سرمایه ظاهر نشوند و منابعی که از محل تقسیم سود شرکت ها دریافت می کنند به پرداخت حقوق بازنشستگان اختصاص می دهند و وارد بازار نمی کنند.

*نظم بازار سرمایه به دلیل نبود بازیگران اصلی بهم ریخته است

اشتیاقی اظهار کرد: این موضوع به نوعی نظم بازار را بهم زده است. در بازار نظم تعادل عرضه و تقاضا بهم ریخته است به این معنی که بازار در گذشته یک بازیگرانی داشته است که کلیت اوضاع را در نقاط تعادلی نگه می داشته اند اما هم اکنون این انضباط بهم ریخته است.

تحلیلگر بورس خاطرنشان کرد: اتفاقی که باید در این مرحله رخ دهد تقویت نقدینگی است که در نقش خریدار در بازار ظاهر شود و این عدم اعتماد بی جهت از بین برود. اینکه می گوییم عدم اعتماد به جهت نامشخص بودن نتیجه مذاکرات است هم به همین موضوع نبود نقدینگی در بازار برمیگردد که باعث می شود رفتار بازیگران را تغییر دهد.

وی معتقد است که اگر بتوانیم این قسمت را تقویت کنیم که البته صحبتی هم شده و قرار است به صندوق تثبیت بازار منابع خوبی تزریق شود اوضاع بازار بهبود پیدا می کند.

اشتیاقی در انتها خاطرنشان کرد: اگر این اتفاقات رخ دهد و همزمان هم اجازه رشد به دلار نیمایی را بدهیم و شائبه قیمت گذاری دستوری و کنترلی از بین میرود و در حقیقت اعتماد مجدد بدست می آید.

دو موضوع اصلی این روزهای بازار همین ها هستند که یکی تزریق منابع به صندوق تثبیت و دیگر اجازه رشد به دلار نیمایی است که اگر این دو اتفاق رخ دهد بازار می تواند یک برگشت خوب را شاهد باشد تا زیر ارزش ذاتی خود مورد معامله قرار نگیرد.

ارسال نظر