|
شناسه خبر: 5933

هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با «صبح نو آنلاین»:

خبر افزایش قیمت بنزین دروغ است/ مابه التفاوت 60 لیتر بنزین به خانوارها اختصاص می یابد

بیگی نژاد می گوید: افزایش قیمت بنزین خبر نادرستی است. دولت قرار است در دو منطقه کیش و قشم به صورت آزمایشی بنزین سهمیه ای را به جای اینکه به خودروها بدهد، به خانوار اختصاص دهد. دو راه پیشنهادی وجود دارد؛ یکی اینکه ما به التفاوت 60 لیتر بنزین که حدود 90 هزار تومان می شود را به تمام خانوارها بدهند و دیگر بنزین 1500 تومانی نداشته باشیم یا به هر خانوار ایرانی 60 لیتر بنزین یارانه ای بدهند و تصمیم استفاده از آن با خود خانوار باشد.

هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «صبح نو آنلاین» با اشاره به اخبار اخیر درمورد افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی بیان کرد: اخیرا اخبار و شایعاتی مبنی بر افزایش نرخ بنزین شنیده شده است. اما مسئله این است که در دولت قبلی به جای اینکه بنزین سهمیه ای به خانوارها داده شود به خودروها داده شد.

وی افزود: یعنی اینکه هرکسی که خودرو دارد از یارانه بنزین استفاده می کند، اگر دو خودرو دارد دو برابر استفاده می کند. از طرف دیگر افرادی در جامعه هستند که اصلا ماشین ندارند و نمی توانند از یارانه بنزین استفاده کنند.

بیگی نژاد ادامه داد: اما آیا این کار درستی است؟ طبیعی است که این منطق درستی نیست. هر کسی که امکانات بیشتری دارد از یارانه بیشتری هم استفاده می کند و هرکسی که امکانات کمتری دارد از یارانه کمتری استفاده می کند.

*طرح اختصاص بنزین به خانوار آزمایشی است و قیمت بنزین افزایش نخواهد داشت

این عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: بحث این است که باید این یارانه را به جای اینکه به خودرو بدهند به خانوارها اختصاص دهند. اما قرار نیست سهمیه ماشین ها کم شود یا قیمت بنزین افزایش داشته باشد. فقط به جای اینکه این سهمیه به خودروها اختصاص داشته باشد به خانوارها داده می شود تا آنهایی هم که ماشین ندارند از این یارانه استفاده کنند و این کار بسیار درستی است.

او ابراز کرد: البته هنوز مجلس در مورد این قضیه هیچ مصوبه ای نداشته است. در حقیقت دولت در این طرح باید پول بیشتری برای مردم هزینه کند اما عدالت هم بیشتر رعایت می شود. اما هنوز مجلس مصوبه ای برای آن ندارد و قرار شد دولت این طرح را در دو منطقه کوچک به عنوان پایلوت اجرا کند و عیب و ایراد آن را خارج کند و ببیند توانایی این افزایش هزینه را در کل کشور دارد یا خیر.

بیگی نژاد عنوان کرد: اگر هم توانستند به کل کشور این موضوع را تعمیم دهند اگر هم نتوانستند که موضوع منتفی می شود اما قرار نیست که سهمیه بنزین حذف شود یا قیمت آن افزایش داشته باشد. عده ای از زمان های پیش قصد دارند که مردم ایران را اذیت کنند و مکررا با دروغ پراکنی و شایعات اعصاب مردم را خرد می کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: ما درخواست داریم از مردم این موارد دروغ را با صحبت ها و تصمیماتی که اتخاذ می شود، بسنجند. چرا که این بحث ها جز بهم زدن آرامش مردم هیچ برنامه ای دیگری ندارد.

وی در انتها توضیح داد که در این موضوع دو روش بیشتر وجود ندارد. یکی اینکه ما به التفاوت 60 لیتر بنزین که حدود 90 هزار تومان می شود را به تمام خانوارها بدهند و بنزین 1500 تومانی دیگر نداشته باشیم و یا به هر خانوار ایرانی 60 لیتر بنزین یارانه ای بدهند و تصمیم استفاده از آن با خود خانوار باشد.

ارسال نظر