|
شناسه خبر: 6251

مرغ 50 هزار تومانی در سایه حذف ارز 4200 تومانی

نایب رئیس مجلس از افزایش مشروط قیمت مرغ به 50 هزار تومان خبر داد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه: براساس پیش بینی وزیرجهاد کشاورزی قیمت مرغ پس از حذف ارز ترجیحی حدود 50 هزارتومان می شود.

 

 

ارسال نظر