|
شناسه خبر: 6580

افشاگری نماینده مجلس از حذف وام ازدواج در بودجه 1401

قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولت وام ازدواج را در بودجه سال آینده حذف کرده است اگر سندی دارد که خلاف این است ارائه کند.

قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولت وام ازدواج را در بودجه سال آینده حذف کرده است اگر سندی دارد که خلاف این است ارائه کند.

ارسال نظر