|
شناسه خبر: 6583

افزایش قیمت شدید گوشت و مرغ و روغن

نماینده مجلس: دولت اذعان دارد که اگر ارز ترجیحی نهاده های دامی حذف شود قیمت گوشت و مرغ و روغن حداکثر دوبرابر می شود که اگر قیمت ها در همین حد افزایش داشته باشد فکر می کنم با یارانه های که پرداخت می شود قابل تحمل است .

نماینده مردم شیراز گفت: اگر ما به پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی رای ندهیم ۴۰۰هزار میلیارد تومان از محل منابع یعنی درآمدهای نفتی را باید برای ارز ۴۲۰۰ اختصاص دهیم و اگر این کار صورت گیرد عملا ۴۰۰هزار میلیارد تومان از محل منابع بودجه حذف می شود و کسری منابع اتفاق می افتد.

عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه، گفت: قرار بود کمیته ای مشترک بین دولت و مجلس برای بررسی حذف یا ابقاء ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱تشکیل شود که حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق ریاست این کمیته را آقای نادران نماینده تهران تعیین کردند ولی ایشان تاکنون زیر بار این موضوع نرفته اند. در واقع کمیته ای هنوز در این رابطه شکل نگرفته است و قاعدتا جلسه ای هم برگزار نشده است و گویا آقای نادران گفته اند با این قضیه کاری ندارم.

جعفر قادری نماینده شیراز، با بیان اینکه تشکیل این کمیته هنوز بلاتکلیف است اظهار کرد: پیشنهاد دولت در لایحه، حذف ارز ۴۲۰۰ است و درآمد حاصل از آن نیز به گروه‌های واقع در دهک های اول تا هفتم پرداخت می شود که به برخی ۱۱۰هزار تومان به برخی ۹۳هزار تومان و ۹۰هزار تومان یارانه در ماه علاوه بر ۴۵هزار تومانی که در حال حاضر پرداخت می شود پرداخت می کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس تاکید کرد: فکر می کنم مجلس راهی ندارد به جز اینکه نظر دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰را تایید کند البته باید با شرط و شروطی این کار به دولت واگذار شود.

وی ادامه داد: اگر ما به پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی رای ندهیم ۴۰۰هزار میلیارد تومان از محل منابع یعنی درآمدهای نفتی را باید برای ارز ۴۲۰۰ اختصاص دهیم و اگر این کار صورت گیرد عملا ۴۰۰هزار میلیارد تومان از محل منابع بودجه حذف می شود و کسری منابع اتفاق می افتد.

وی افزود: دولت اذعان دارد که اگر ارز ترجیحی نهاده های دامی حذف شود قیمت گوشت و مرغ و روغن حداکثر دوبرابر می شود که اگر قیمت ها در همین حد افزایش داشته باشد فکر می کنم با یارانه های که پرداخت می شود قابل تحمل است .

وی با بیان اینکه ارز ترجیحی برای واردات گندم و دارو حذف نمی شود گفت: دولت منابع لازم برای واردات گندم و دارو را در بودجه دیده است؛ در بحث گندم ممکن است یارانه مصارف لوکس مثل شیرینی پزی‌ها حذف شود.

به گفته قادری  ارز ترجیحی را مثل گذشته به وارد کننده نمیدهند که در خارج گندم خریداری کند، بلکه قرار است که وارد کننده با نرخ دلار آزاد گندم را وارد کند و به نانوایی ها بدهد و مصرف کننده به اندازه ارز ۴۲۰۰ هزینه را به نانوایی پرداخت می کند و نانوایی کسری آن را از دولت می گیرد.

 

ارسال نظر