|
شناسه خبر: 6712

محدودیتهای کرونایی 9 گروه شغلی اعلام شد

جزئیات اعمال محدودیت‌های کرونایی برای ۹ گروه شغلی اعلام شد.

جزئیات اعمال محدودیت‌های کرونایی برای ۹ گروه شغلی اعلام شد. 

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، جزئیات اعمال محدودیت‌های کرونایی برای ۹ گروه شغلی را تشریح کرد. 

 

ارسال نظر