|
شناسه خبر: 6931

سهام عدالت گران شد

ارزش سبد سهام عدالت یک میلیون تومانی که در حال حاضر ۲۲ میلیون و ۷۳۲ هزار تومان است، نسبت به هفته گذشته که برابر با ۲۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان بود، یک ۴.۷۴ درصد رشد داشته است.

شاخص کل بورس در روز شنبه ٩ بهمن با رشد بیش از ۲۹ هزار و ۵۹۴ واحد روی پله یک میلیون و ۲۵۸ هزار واحدی قرار گرفت. چهارشنبه (۱۳ بهمن) شاخص کل بورس با افت ۷۲ واحد روی پله یک میلیون و ۳۰۱ هزار واحدی قرار دارد.

ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز شنبه  به ترتیب ١١ میلیون و ۵٢٠هزار تومان، ٢١ میلیون و ٧٠٣هزار تومان رسید.

در روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب ۱۲ میلیون و ۶۷هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۷۳۲هزار تومان؛ بنابراین سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، ۵۴۷ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت یک میلیون و ۲۹ هزار تومان در این هفته  رشد کرد.

به این ترتیب ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی که در حال حاضر ۱۲ میلیون و ۶۷ هزار تومان است، نسبت به هفته گذشته که برابر با ۱۱ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان بود، یک  ۴.۷ درصد رشد  داشته است. همچنین ارزش سبد سهام عدالت یک میلیون تومانی که در حال حاضر ۲۲ میلیون و ۷۳۲ هزار تومان است، نسبت به هفته گذشته که برابر با ۲۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان بود، یک  ۴.۷۴ درصد رشد  داشته است.

ارسال نظر