|
شناسه خبر: 7077

گله عجیب نماینده مجلس از گرانی ها

محمدحسن آصفری، نماینده اراک در مجلس گفت: برنج درجه سه ایرانی کیلویی ۵۰ هزار تومان و سیب زمینی کیلویی ۱۵ هزار تومان است. مرغ هم که از سفره مردم پر کشیده، با این وضعیت مردم باید جو دم کنند و بخورند.

محمدحسن آصفری، نماینده اراک در مجلس گفت: برنج درجه سه ایرانی کیلویی ۵۰ هزار تومان و سیب زمینی کیلویی ۱۵ هزار تومان است. مرغ هم که از سفره مردم پر کشیده، با این وضعیت مردم باید جو دم کنند و بخورند.

نود اقتصادی

 

ارسال نظر