|
شناسه خبر: 7301

فوری/ عیدی به حقوق بهمن نرسید

در حالی که خبرهای پیشین حاکی از واریز عیدی بازنشستگان همراه با حقوق بهمن ماه بود. پیگیری ها نشان می دهد عیدی همراه با حقوق بهمن ماه واریز نشده است.

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۰، به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیات علمی دانشگاه‌­ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار)، مبلغ ثابت ۱۶ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۴۰۰ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند.

 

بر این اساس انتظار می رفت که واریز عیدی بازنشستگان همراه با حقوق بهمن ماه باشد اما پیگیری ها نشان می دهد عیدی همراه با حقوق بهمن ماه واریز نشده است. 

پیگیری‌های اقتصاد آنلاین از مسئولان مربوطه از صندوق بازنشستگی کشوری حاکی از پرداخت عیدی تا آخر هفته آینده است.

 
لازم به ذکر است که رقم عیدی یک میلیون و ۶٠٠هزار تومان است و کارکنان و بازنشسته ها ۴٠٠هزار تومان به ازای همسر و نیز ١۵٠هزار تومان به ازای هر یک از فرزندان خود دریافت کنند. در نتیجه یک بازنشسته با دو فرزند نهایت دو میلیون و ٣٠٠هزار تومان دریافت می‌کند.

 

ارسال نظر