|
شناسه خبر: 7320

میزان عیدی همه معلمان اعلام شد

جزئیات میزان عیدی گروه‌های مختلف فرهنگیان اعلام شد.

جزئیات میزان عیدی گروه های مختلف فرهنگیان به شرح زیر است:

فرهنگیان رسمی شاغل و بازنشستگان:

مبلغ ثابت یک میلیون و ششصد هزار تومان، به ازای عائله مندی چهارصد هزار تومان و به ازای هر فرزند صد و پنجاه هزار تومان

 دانشجومعلمان ورودی ۱۴۰۰:

نصف مبلغ ثابت و بقیه کامل مبلغ ثابت عدم پرداخت عائله و فرزند

 پذیرفته شدگان ماده ۲۸ ورودی ۱۴۰۰:

نصف مبلغ ثابت و پرداخت عائله و فرزند

 سربازمعلمان: فاقد عیدی

 نیرو‌های حق التدریس:

نصف مبلغ ثابت و عدم پرداخت عیدی عائله و فرزند

 نیرو‌های تبدیل وضیعت پیمانی ۱۴۰۰:

کامل مبلغ ثابت

ارسال نظر