|
شناسه خبر: 7353

جاماندگان سهام عدالت به گوش باشند

وزارت تعاون فهرست مشمولان دریافت سهام عدالت را برای وزارت اقتصاد ارسال کرده و حالا سازمان برنامه و بودجه باید برای تعیین تکلیف آن تصمیم گیری کند.

وزارت تعاون فهرست مشمولان دریافت سهام عدالت را برای وزارت اقتصاد ارسال کرده و حالا سازمان برنامه و بودجه باید برای تعیین تکلیف آن تصمیم گیری کند.

 

 

ارسال نظر