|
شناسه خبر: 7442

شمارش معکوس تعیین دستمرد آغاز شد

شنبه (هفتم اسفند) شورایعالی کار با موضوع تعیین دستمزد سال آینده برگزار می‌شود.

اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتیِ شورایعالی کار، برای حضور در جلسه رسمی شنبه (هفتم اسفند) دعوتنامه دریافت کرده‌اند. دستور کار رسمی این جلسه، «تعیین دستمزد ۱۴۰۱» است. به نظر می‌رسد بعد از تعیین نرخ سبد معیشت، زمان تعیین حداقل مزد سال آینده فرارسیده است.

اعضای کارگری شورایعالی کار می‌گویند: با توجه با الزامات قانون کار و به خصوص بند دوم ماده ۴۱ این قانون، تعیین دستمزد سال آینده نیاز به مذاکرات طولانی و کشدار ندارد. داده‌ها مشخص است و اگر طرف‌های مقابل «واقع بین» باشند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مزد ۱۴۰۱ تعیین خواهد شد.

با این حساب، همه نگاه‌ها به جلسه شنبه آینده دوخته شده و ظاهراً شمارش معکوس برای تعیین مزد ۱۴۰۱ آغاز شده است.

ارسال نظر