|
شناسه خبر: 7455

دپوی مشکوک «نیسان آبی» در شرکتهای خودروسازی

​با مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مقرر شد 4 هزار دستگاه وانت نیسان دیزلی رسوبی در شرکت زامیاد با مدل 1401 شماره گذاری و تحویل مشتریان شود.

به گزارش نبض صنعت، 4 هزار دستگاه وانت نیسان دیزلی ماه هاست که در پارکینگ شرکت زامیاد دپو شده و تحویل مشتریان نشده است.

برای رفع این مشکل، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوب کرد این خودروها از رویه موجود  شماره گذاری نیسان دیزل  (ارائه همزمان گواهی اسقاط) مستثنی شده و بر اساس فهرست ارسالی وزارت صمت نسبت به شماره گذاری خودروهای رسوبی با  مدل 1401  اقدام شود.

شرکت زامیاد موظف است طی یک سال  گواهی اسقاط  مربوطه را تهیه و به مراجع مربوطه تحویل دهد.

شماره گذاری وانت نیسان

ارسال نظر