|
شناسه خبر: 7618

کاسه صبر بازنشستگان لبریز شد

بازنشستگان کشوری می‌گویند: انتظار داریم عیدی ما در همین هفته واریز شود اما گویا هنوز مقدمات کار فراهم نشده است.

یک میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته‌ی کشوری در انتظار واریز عیدی‌ها هستند؛ محمدی یک بازنشسته در این رابطه می‌گوید: چرا برای پرداخت عیدی ناچیز یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی تا این حد تعلل می‌کنند؛ چرا بودجه به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز نمی‌شود.

انتظار بازنشستگان در حالی طولانی شده که هیچ اطمینانی در ارتباط با زمان واریز عیدی وجود ندارد؛ از قرار همه چیز به تامین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه بستگی دارد.

مدیرعامل صندوق در خصوص عیدی بازنشستگان کشوری گفته است: ما منتظر سازمان برنامه و بودجه هستیم. هنوز واریز نکرده است. اگر امرز واریز کنند ما به فاصله چند ساعت به حساب بازنشستگان واریز می‌کنیم.

بازنشستگان می‌گویند: بعد از دستور اکید رئیس جمهور انتظار داشتیم در روزهای اول هفته عیدی واریز شود. محمدی می‌گوید: در حالیکه عیدی بازنشستگان لشکری و تامین اجتماعی پرداخت شده ضروری است سازمان برنامه و بودجه هر چه سریعتر بنابر دستور رئیس جمهور در پرداخت عیدی بازنشستگان کشوری اقدام نماید.

 

ارسال نظر