|
شناسه خبر: 7624

قبوض برق با تعرفه جدید صادر شدند

قبض‌های جدید از ابتدای اسفند صادر شده و تعرفه برق برای ۷۵ درصد از مشتریان خانگی که طبق الگو مصرف می‌کنند، مانند قبل محاسبه می‌شود.

علی رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع توانیر با حضور در برنامه تلویزیونی به سوالات زیر پاسخ داد.

سوال: قبوض جدید برق چه ویژگی‌هایی دارد؟

رخشانی مهر: قبض‌های جدید از ابتدای اسفند صادر شده و تعرفه برق برای ۷۵ درصد از مشتریان خانگی که طبق الگو مصرف می‌کنند، مانند گذشته است، اما برای ۲۵ درصد دیگر تعرفه‌های جدید اعمال می‌شود و صورتحساب صادره این افراد نسبت به گذشته بیشتر است.

سوال: تعرفه غیر یارانه‌ای چگونه محاسبه می‌شود؟

رخشانی مهر: قبض‌های برق را وزارت نیرو  به صورت پلکانی صادر می‌کند و به چند دسته افراد تقسیم می‌شوند، افرادی که مطابق الگو مصرف می‌کنند، آن‌هایی که از الگوی مصرف تا ۱.۵ برابر بیشتر مصرف می کنند، افرادی که ۱.۵ تا ۲ برابر الگو مصرف می‌کنند و ۶ درصد از مشتریان که بیش از ۲ برابر مصرف می کنند.

افرادی که بالاتر از الگو مصرف می‌کنند، مضربی از قیمت تمام شده پرداخت می‌کنند و یارانه‌ها به صورت کامل حذف نشده، ولی یارانه‌ها برای افراد پر مصرف کمتر است.

هزینه برق به صورت، هزینه سوخت، هزینه تولید و هزینه انتقال و توزیع برق است که هزینه سوخت یارانه‌ای است بنابراین برای تمام مشتریان پخش برق به صورت یارانه‌ای است.

 

ارسال نظر