|
شناسه خبر: 7871

فوری/ دستمزد کارگران مشخص شد

عبدالملکی،وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: حداقل حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد.

کمک هزینه مسکن از ۴۵۰ به ۶۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

بن کارگری از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۵۰ هزارتومان افزایش پیدا کرد.

 

حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد.

 

ارسال نظر