|
شناسه خبر: 8002

عبور قیمت تخم مرغ از ۵۰ هزار تومان!

قیمت جدید تخم مرغ در بازار را در این گزارش مشاهده کنید.

قیمت انواع تخم مرغ در بازار تهران به شرح جدول زیر است:

قیمت تخم مرغ در بازار (اسفند ماه)

نوع محصول

برند

تعداد

قیمت (تومان)

تخم مرغ 

تلاونگ

۲۰ عددی

۳۸,۰۰۰

تخم مرغ 

حسام 

۳۰ عددی

۵۱,۰۰۰

تخم بلدرچین 

حسام

۱۲ عددی

۱۰,۰۰۰

تخم مرغ

تلاونگ

۱۵ عددی

۲۸,۰۰۰

تخم کبک 

حسام

۲۰ عددی

۳۸,۰۰۰

تخم مرغ 

تلاونگ 

۹ عددی

۱۷,۰۰۰

تخم کبک 

تلاونگ

 ۶ عددی

۳۵,۰۰۰

تخم مرغ 

حسام

۱۵ عددی

۲۸,۰۰۰

تخم مرغ

پروتانا

۲۰ عددی

۳۸,۰۰۰

 

ارسال نظر