|
شناسه خبر: 8044

دستور مهم رئیس جمهور درباره شماره گذاری خودروهای جدید

رئیس پلیس راهور ناجا درباره کیفیت خودروها گفت: رئیس جمهور به من تاکید کرد که بایستید تا خودروها کیفی و ایمن شود، وگرنه شماره نکنید

‍‍‍‍‍سردار هادیانفر گفت: خودروهای ما نه زیباست نه ایمنی دارد نه کیفیت دارد، خیلی هم گران است.

وی افزود: اینکه بجای ۱ میلیون خودرو، ۳ میلیون خودرو تولید کنیم، افتخار ندارد. باید به جای افزایش کمیت، کیفیت و ایمنی خودروها را افزایش دهیم.

سردار هادیانفر تصریح کرد: رئیس جمهور به من تاکید کرد که بایستید تا خودروها کیفی و ایمن شود، وگرنه شماره نکنید

ارسال نظر