|
شناسه خبر: 8361

بیرون آمدن نفت از باجه بانک!

ویدیویی از بیرون آمدن اتفاقی نفت در یک باجه بانکی در مسجد سلیمان را ببینید.

ویدیویی از بیرون آمدن اتفاقی نفت در یک باجه بانکی در مسجد سلیمان را ببینید.

ارسال نظر