|
شناسه خبر: 8411

قیمت جدید روغن در بازار اعلام شد (۲۱ فروردین)

در این گزارش به قیمت برخی از انواع روغن موجود در بازار پرداخته ایم.

قیمت انواع روغن در بازار به شرح زیر است:

قیمت-روغن

ارسال نظر