|
شناسه خبر: 8473

سید جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با «صبح نو آنلاین»:

واردات خودرو این بازار را رقابتی و تنظیم می‌کند

حسینی کیا می گوید: مجوز واردات خودرو که در لایحه بودجه 1401 تصویب شده بود حذف شد. این مجوز با نگاه درآمدی و تنظیم بازاری بوده است بلکه درگاهی برای بهبود وضعیت بازار خودرو باشد. اما به دلیل تحریم ها و مسئله ارزبری که واردات خودرو دارد حذف شد.

سیدجواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «صبح نو آنلاین» درخصوص ممنوعیت واردات خودرو بیان کرد: هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح مجلس برای واردات خودرو را مغایر نیاز و مصلحت کشور دانست و طرح ابتدایی مجلس از دستور کار خارج شد.

وی افزد: ازطرفی مجوز واردات خودرو که درلایحه بودجه 1401 تصویب شده بود نیز حذف شد. این مجوز با نگاه درآمدی و تنظیم بازاری بوده است بلکه درگاهی برای بهبود وضعیت بازار خودرو باشد. اما به دلیل تحریم ها و مسئله ارزبری که واردات خودرو دارد حذف شد.

حسینی کیا تاکید کرد: مسئله این است که ظرفیت واردات خودرو از بین رفته است. لذا تا زمانی که مجمع تشخیص به نتیجه نرسد خود به خود واردات ممنوع است و شرایط فعلی پابرجاست. البته هدف ما از واردات از بین رفتن انحصار و ایجاد رقابت بود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: نکته دوم نیز عدم تناسب عرضه و تقاضاست که به نظر ما تاحدودی با واردات تنظیم می شد و انگیزه ای برای واردات بود اما مسئولان این پیشنهاد را نپذیرفته و فعلا همچنان ممنوع است.

او می گوید: در حال حاضر بازار خودرو در انحصار دو تولیدکننده است که به هربهانه ای نوسان قیمت ایجاد می کنند و تحریم ها را دلیل اصلی کم بودن کیفیت و میزان کاهش تولید خود می دانند. هرچند واردات نمی تواند راه درمان اصلی این بیماری باشد.

حسینی کیا مجلس در انتها خاطرنشان کرد: ما باید با واقعیت روبرو شویم و سعی کنیم تولیداتمان را افزایش دهیم و قیمت را فدای کیفیت نکنیم. اما به هرحال اگر درآمد ارزی کشور در شرایط معمولی باشد واردات خودرو نیز آزاد خواهد شد.

 

 

ارسال نظر