|
شناسه خبر: 8767

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با «صبح نو آنلاین»:

شفافیت مسیر اصلی جلوگیری از گرانی و فساد اقتصادی است

طاهری می گوید: اگر میخواهیم به اهداف جمهوری اسلامی برسیم و آن ها را تحقق بخشیم باید بدانیم که نمی توان جمهوری اسلامی را با افکار التقاطی اداره کرد. به نظر من انقلاب عظیم اسلامی ایران هنوز هم به علت وجود افکار و افراد التقاطی بخصوص در حوزه اقتصاد نتوانسته استقلال خود را بصورت نظر ی و عملی بدست بیاورد.

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «....» درخصوص گرانی های اخیرو راهکار حل مشکلات موجود بیان کرد: فهم درست مشکلات راهکار حل آن هاست. اساسی ترین و بنیانی ترین آن ها عدم عزم جدی در شفافیت و اطلاعات دقیق از توزیع ثروت در کشور است.

وی تاکید کرد: اگر میخواهیم به اهداف جمهوری اسلامی برسیم و آن ها را تحقق بخشیم باید بدانیم که نمی توان جمهوری اسلامی را با افکار التقاطی اداره کرد. به نظر من انقلاب عظیم اسلامی ایران هنوز هم به علت وجود افکار و افراد التقاطی بخصوص در حوزه اقتصاد نتوانسته استقلال خود را بصورت نظر ی و عملی بدست بیاورد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: تضاد و تناقض برنامه های اجرایی در حوزه های مختلف باعث از بین رفتن یکپارچگی کشور در زمینه های مختلف شده است. اکنون سال هاست بدون آنکه متوجه شویم در چاله های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی افتاده ایم و حال میخواهیم با وصله هایی این شبه جزیره  ها را به یکدیگر وصل کنیم.

*نیاز جدی کشور شفاف شدن اطلاعات مالی و اقتصادی افراد و سازمان هاست

طاهری افزود: متاسفانه در بخش های زیادی بدون اینکه متوجه باشیم کشور به صورت فداراتیوهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و.. اداره شده است و مشکل جدی تر این است که مرزهای فدرالیسم اجرایی مشخص نیست. نیاز جدی کشور شفاف شدن اطلاعات مالی و اقتصادی افراد و سازمان و نهاد ها است.

او خاطرنشان کرد که شفافیت مهم ترین ابزار برای بهبود شرایط و کنترل سوءمدیریت هاست. اگر توانستیم حداقل یک تصویر روشن از این حوزه بدست بیاوریم، قطعا راه حل نیز در داخل آن قابل دستیابی است. نیازی به تئوری پردازی های فلسفی  و اقتصادی و فرهنگی نیست. عدالت در توزیع فرصتها و امکانات و ثروت و.. راه حل پیش رو است.

نماینده مردم زنجان در مجلس بیان کرد: به طور مثال چرا بانک ها از اعلام نحوه دریافت و استمحال های عجیب و غریب و مدت دریافت وام ها و عدد قطعی اصل و فرع وام های رانتی تفره می روند؟ زمانی که شفافیت وجود داشته باشد همین موضوع با جزئیات مشخص می شود. ازطرف دیگر شفافیت اطلاعات منجر به مبرهن شدن نام وارد کنندگان و میزان ارزی که از کشور خارج و وارد کردند مشخص می شود و جلوی بسیاری از گرانی ها گرفته خواهد شد.

ارسال نظر