|
شناسه خبر: 8827

گران‌ترین و ارزان‌ترین مناطق تهران برای خرید خانه

متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بود که حاکی از کاهش ۲.۴ درصدی نسبت به ماه قبل (اسفند ۱۴۰۰) است.

براساس جدیدترین آمار بانک مرکزی از بازار مسکن طی فروردین ۱۴۰۱ قیمت مسکن تهران نسبت به ماه قبل (اسفند ۱۴۰۰) ۲.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به گزارش همشهری، بر اساس آمار بانک مرکزی که برگرفته از آمار‌های خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است طی فروردین ۱۴۰۱ تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر نهران به ۳۴۰۰ واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل ۴۹.۹ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بود که حاکی از کاهش ۲.۴ درصدی نسبت به ماه قبل (اسفند ۱۴۰۰) است. در عین حال این قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (فروردین ۱۴۰۰) ۱۶.۹ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه فروردین سال ۱۴۰۰ (معادل ۹۱.۷ درصد) به مراتب کمتر بوده که مبین کُند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه مسکن در فروردین ماه ۱۴۰۱ است.

بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا نیز نشان مش دهد که از مجموع ۳۴۲۷ واحد مسکونی معانلع شده، واحد‌های تا ۵ سال ساخت با سهم ۲۸.۷ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. با این وجود سهم مدکور در مقایسه با فروردین ماه سال قبل حدد ۶.۳ درصد کاهش یافته است و در مقابل سهم واحد‌های با قدمت بالا در گروه‌های (۱۱ تا ۱۵) و (بیش از ۲۰) سال ساخت افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵.۶ درصدی از کل معاملات بیشتریت تعداد قرارداد‌های مبایعه نامه را به خود اختصاص دااده است. همچنین منطقه ۱۰ با سهم ۱۰.۷ درصدی و مناطق ۲ و ۴ با اختصاص سهم مشابه ۸ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند.

در میان مناطق ۲۲ گانه، بیشترین متوسط قیمت یک متر زیر بنای مسکونی معامله شده معادل ۷۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۱۵ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان به منطقه ۱۸تعلق داشته است.

گران‌ترین و ارزان‌ترین مناطق تهران

همچنین توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران طی فروردین سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد به لحاظ مساحت، واحد‌های مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع سهمی معادل ۵۶.۳ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین ۵۹.۳ درصد واحد‌های مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع یعنی ۳۲ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان معامله شده و ۴۵.۳ درصد از معاملات نیز به واحد‌های مسکونی با ارزش کمتر از ۲ میلیارد تومان اختصاص داشته است.

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در تهران و کل مناطق شهری نیز در طی فروردین ماه امسال، نشان دهنده رشد به ترتیب نشان‌دهنده رشد ۴۵.۶ و ۵۰.۱ درصد نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۰ است.

 

ارسال نظر