|
شناسه خبر: 9787

کاهش مجدد هزینه وام مسکن

مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۲۸۰میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۲۰۰میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰میلیون تومان وام جعاله می‌شود

روند کاهشی هزینه وام مسکن ادامه دارد و درحالی‌که متاهل‌های ساکن پایتخت حدود ۱۰روز قبل برای اخذ این وام باید بیش از ۱۳۴میلیون تومان پرداخت می‌کردند، اکنون باید بیش از ۱۲۹میلیون تومان پرداخت کنند.
بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق وام مسکن (تسه) در فروردین‌ماه ۱۳۲هزار و ۳۰۰، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۲هزار و ۹۰۰ و در خردادماه سال گذشته نیز ۱۳۴هزار و ۲۰۰تومان قیمت دارند. هر برگ اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیر سال گذشته ۱۳۲هزار و ۸۰۰، در مرداد سال گذشته ۱۳۳هزار و ۵۰۰و در شهریور سال گذشته با قیمت ۱۳۳هزار و ۳۰۰تومان دادوستد می‌شود. این اوراق در ماه مهر سال گذشته ۱۳۲هزار و ۹۰۰تومان، در آبان‌ماه ۱۳۳هزار و ۷۰۰تومان و در آذرماه ۱۳۴هزار و ۷۰۰تومان قیمت داشتند.
اوراق تسهیلات مسکن در دی‌ و بهمن سال گذشته نیز با قیمت‌های ۱۳۴هزار و ۳۰۰ و ۱۳۴هزار و ۱۰۰تومان معامله می‌شود. این اوراق در فروردین‌ماه سال جاری ۱۳۵هزار تومان قیمت دارد که این گزارش براساس همین قیمت نوشته شده است.
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۲۸۰میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۲۰۰میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰میلیون تومان وام جعاله می‌شود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰میلیون تومان وام باید ۴۰۰برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۱۳۵هزار تومانی، ۵۴میلیون تومان می‌شود. همچنین با درنظرگرفتن ۸۰میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ورق به مبلغ ۲۱میلیون و ۶۰۰هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۷۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان می‌رسد.

 

ارسال نظر