|
شناسه خبر: 9824

فاز دوم طرح هوشمندسازی یارانه نان

مشاور وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ما به‌طور متوسط بین نانوایی‌های کشور روزانه ۲۴هزار تن آرد توزیع می‌کردیم، درحال‌حاضر با وجود سامانه هوشمندسازی یارانه آرد و نان، با ۱۶ تا ۱۸هزار تن، نیاز آرد کل کشور تامین می‌شود. محمد جلال با بیان اینکه بنای ما این بود قیمت نان تغییر نکند، گفت: از ابتدای شروع طرح هوشمندسازی یارانه نان، چون دولت مایل بود تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد، باید این جبران را برای نانوایان انجام دهد. مبلغی را به‌عنوان کمک‌هزینه به نانوایان پرداخت کردیم. این تصمیم باعث کمک به جبران هزینه‌های نانوا و اقتصادی ماندن فعالیت نانوایی می‌شد و دولت از ابتدا با منطق جبران هزینه‌های نانوا همراه بود.
 وی افزود: دومین اثری که جبران ۱۵درصدی داشت این بود که استقرار زیرساخت‌ها، کارتخوان هوشمند را از قالب نمایشی خارج کرد و به کارکرد واقعی رساند. روزانه حدود ۷/۹میلیون تراکنش در سامانه ثبت می‌شود. در این ۹۰روز، فروش ۴/۱میلیارد قرص نان در این سامانه ثبت شده است. استقرار کارتخوان‌های هوشمند باعث مشاهده‌پذیر شدن فعالیت‌های نانوا شد. نگاه‌مان این بود تا نانوا باید وارد زمین بازی شود و استقرار کارتخوان هوشمند به‌صورت نمایشی نباشد.
مشاور وزیر اقتصاد بیان کرد: ۷۴هزار نانوایی در سطح کشور قابلیت استقرار کارتخوان هوشمند را دارند. ما به‌طور متوسط بین نانوایی‌های کشور روزانه بین ۲۴هزار تن آرد توزیع می‌کردیم، درحال‌حاضر با وجود سامانه، با ۱۶ تا ۱۸هزار تن آرد کل نیاز کشور تامین می‌شود. نان سنگک فقط ۱۰درصد آرد را مصرف می‌کند و کمترین مصرف آرد مربوط‌به همین نان است.

 

ارسال نظر