|
شناسه خبر: 9997

گزارش تفریغ بودجه چهارماهه نخست سال۱۴۰۱ منتشر شد

رشد ۶۹درصدی درآمدهای مالیاتی

گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه سال1401 در مقطع زمانی چهارماهه نخست منتشر شد.

براساس این گزارش، در چهارماهه ابتدای سال جاری، از میان 67حکمی که طبق قانون باید تا پایان خردادماه برای آن‌ها تصویب‌نامه، دستورالعمل، سازوکار اجرایی، ترتیبات اجرایی یا شیوه‌نامه تهیه و تصویب می‌شد، تنها 17مورد (25درصد) اجرایی شده و در 50مورد دیگر احکام تصویب نشده است. لازم به یادآوری است که عدم ابلاغ به‌موقع آیین‌نامه‌ها، موجب عدم اجرای احکام قانون بودجه، کاهش وصول درآمدها و درنهایت محقق‌نشدن هدف قانونگذار می‌شود.
یافته‌های گزارش تفصیلی برش چهارماهه تفریغ بودجه سال1401 نشان می‌دهد حدود 62درصد از منابع مصوب بازه زمانی این گزارش تحقق یافته است. همچنین طی همین بازه زمانی، میزان مصارف حدود 66درصد مبلغ مصوب بوده است. مقایسه عملکرد وصول منابع عمومی دولت در دوماهه اول و دوم سال‌جاری حاکی از روند مطلوب و افزایشی آن بوده است.
براساس این گزارش، درآمدهای مالیاتی در چهارماهه اول سال جاری حدود 81درصد مبلغ مصوب این بازه زمانی بوده و مجموع درآمدهای مالیاتی نیز تا تیرماه سال1401 نسبت‌به دوره مشابه سال گذشته رشد 69درصدی را نشان می‌دهد و از حدود 91هزار میلیارد تومان به حدود 154هزار میلیارد تومان رسیده است.
گزارش تفریغ بودجه چهارماهه نخست سال1401 حاکی است میزان وصول حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی و خالص گاز صادراتی نسبت‌به مدت مشابه سال قبل افزایش بیش از 481درصدی داشته است؛ به عبارت دیگر، می‌توان گفت منابع وصولی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در چهارماهه نخست سال1400 حدود 11هزار میلیارد تومان بوده که در چهارماهه نخست سال1401 به حدود 66هزار میلیارد تومان رسیده است که از افزایش چشمگیر حدود پنج برابری حکایت دارد.
برمبنای گزارش دیوان محاسبات، تعداد دستگاه‌های صورتحساب نداده در چهارماهه اول سال1401 نسبت‌به دوره مشابه سال گذشته با کاهش 51درصدی همراه بوده و از 218دستگاه به 107دستگاه کاهش یافته است که نشان از بهبود وضعیت ارائه صورت‌حساب‌های ماهانه دستگاه‌های اجرایی تحت رسیدگی در پی انتشار نتایج گزارش‌های نظارت مستمر دوماهه و پیگیری‌های مستمر خزانه‌داری کل کشور و دیوان محاسبات دارد. بخش دیگری از این گزارش نشان می‌دهد که علی‌رغم تکالیف مقرر در تبصره2 قانون بودجه سال1401 مبنی بر واگذاری‌ها، هیچ‌گونه واگذاری طی چهارماهه منتهی به تیرماه سال جاری صورت نگرفته است.
درخصوص فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت نیز علی‌رغم پیش‌بینی مبلغ 23هزار میلیارد تومان تحت عنوان «منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت» در قانون بودجه سال1401 کل کشور و صدور تعداد 36فقره مصوبه ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی‌بر الزام به فروش 89مورد از اموال طی بازه زمانی موضوع این گزارش، صرفا مبلغ 58میلیارد تومان وصول شده که این مبلغ کمتر از یک درصد مبلغ پیش‌بینی‌شده چهارماهه نخست سال‌جاری است.

علی اکبر حسینی

ارسال نظر