|
شناسه خبر: 5545

ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با صبح‌ نو آنلاین:

آمریکا برای جلوگیری از افول بین الملی دست به هرکاری می زند

عزیزی معتقد است که آمریکایی ها احساس می کنند اگر خودشان در مذاکرات ذی نفع نباشند و ایران با کشورهای 4+1 در برابر منافع متقابل و بر اساس یک رویکرد کاملا آگاهانه و هوشیارانه و اروپایی ها بر اساس یک سیاست مستقلانه ای وارد مذاکرات شوند، بدان معنی است که افول آمریکا تسریع شده است.

ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با صبح نو آنلاین در مورد بحث توافق موقت ایران و امریکا که جدیدا در رسانه های غربی مطرح می شود، تاکید کرد: اساسا مباحثی که این روزها از سمت آمریکایی ها مطرح می شود از چند جنبه باید مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه ما با آمریکایی ها مذاکره ای نداریم. آن ها انقدر نقض عهد و پیمان کرده اند و بد عهد هستند که جمهوری اسلامی ایران با آن ها مذاکره ای ندارد و ورود امریکایی ها به این بحث ها موضوعیتی هم ندارد.

وی افزود: نکته دوم اینکه اظهار نظرهای امریکایی ها برای به حاشیه بردن و به دلیل نگرانی توافقات ایران با کشورهای 4+1 است. آمریکایی ها از این نظر احساس می کنند که اگر خودشان ذی نفع نباشند و ایران با کشورهای 4+1 در برابر منافع متقابل و بر اساس یک رویکرد کاملا آگاهانه و هوشیارانه و اروپایی ها بر اساس یک سیاست مستقلانه ای وارد مذاکرات شوند، بدان معنی است که افول آمریکا تسریع شده است.

آمریکا سعی می کند حیات سیاسی خود را به هرطریقی حفظ کند

عزیزی بیان کرد: این به معنی دور شدن از یک جانبه گرایی و تک قطبی شدن جهان است. به همین خاطر تلاش می کند از هر موضعی که به آن ها مربوط می شود یا نمی شود دخالت کند تا حیات سیاسی خود را در امور بین المللی حفظ کند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهارکرد: آمریکایی ها باید این را فهمیده باشند که ورود آن ها به مذاکرات موضوعیت ندارد و اساسا آن ها مذاکرات را ترک کردند و این مذاکرات جدید ارتباطی با آن ها ندارد. آمریکایی ها اگر می خواهند اقدامی هم بکنند اول باید اثبات کنند که در مذاکرات آینده می توانند اعتماد ملت ما را جلب کنند یا خیر.

وی می گوید: به همین خاطر معتقد هستم که آمریکایی ها برای به حاشیه بردن و به انحراف کشاندن و تاثیر گذاری غیر مستقیم بر نتایج آتی مذاکرات این اقدامات را انجام می دهند و اروپایی ها اگر قصد دارند سیاست مستقلانه ای را در پیش بگیرند باید به این اقدامات آمریکا توجهی نداشته باشند.

عزیزی درانتها ابراز می کند: اگر اروپایی ها بخواهند از سیاست " آقا اجازه" آمریکایی ها تبعیت کنند و به سمت اذن و اجازه کد خدا بروند به نظر می آید که فقط بی دلیل خودشان را به زحمت می اندازند و جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد مذاکره با کشورهای اروپایی که از خودشان استقلالی ندارد اصلا اهمیتی ندارد.

ارسال نظر