|
شناسه خبر: 5787

حنیف غفاری، دکترای روابط بین‌الملل

غرب چاره‌ای جز درک حقیقت ندارد

باید به غربی‌ها حق داد که از دو دور مذاکرات اخیر در وین رضایت ذاتی نداشته باشند! آمریکا و تروییکای اروپایی به این نتیجه رسیده‌اند که باید ایده «احیای صوری برجام» را به کنار نهاده و روی گزاره‌های جدیدی متمرکز شوند که تاکنون جایی در محاسبات آن‌ها نداشته است. یکی از این گزاره‌ها، «رفع واقعی تحریم‌های ضدایرانی» است. طی ماه‌های گذشته، طرف غربی مدعی «ازدست‌رفتن زمان» به ضرر ایران و لزوم اتخاذ تصمیم واقعی ازسوی کشورمان جهت احیای برجام شده بود! این وقاحت و وارونه‌نمایی، نه‌تنها ازسوی سیاستمداران غربی، بلکه از طرف شبکه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای وابسته به آن‌ها در آمریکا و اروپا عینیت پیدا کرد. این رویکرد، کماکان نیز ازسوی برخی رسانه‌ها و سیاستمداران غربی این روند دنبال می‌شود. در این وارونه‌نمایی، «زیاده‌خواهی غرب» تبدیل به گزاره‌های اصولی و منطقی و در مقابل، «مطالبات بر حق ایران» مبدل به «زیاده‌خواهی» شده است.واقعیت امر این است که غرب اگر «احیای واقعی برجام» را می‌خواهد چاره‌ای جز «رفع واقعی تحریم‌های ضدایرانی» ندارد. این یک رابطه مستقیم، کمی و قابل راستی‌آزمایی است و گریز از آن نیز برای آمریکا و تروییکای اروپایی امکان‌پذیر نخواهد بود. در ابتدای حضور بایدن در کاخ سفید، رسانه‌های غربی تلاش کردند تقسیم‌بندی تحریم‌های ضدایرانی یا همان تحریم‌های ضدبرجامی به سه دسته «قابل‌رفع»، «غیرقابل‌رفع» و «پیچیده» ازسوی دولت بایدن را به یک «گزاره منطقی» تشبیه کرده و در مقابل، مطالبات جمهوری اسلامی ایران مانند رفع کلیه تحریم‌ها، ارائه تضمین و راستی‌آزمایی، صیانت کشورمان از برنامه تحقیق و توسعه خود در زمینه دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را مصادیق زیاده‌خواهی قلمداد کنند.این تصویرسازی کاذب درحال فروپاشی است. مقامات آمریکایی و اروپایی اکنون آخرین تلاش‌های خود را جهت غلبه بخشی فرامتن مذاکرات بر متن مذاکرات صورت می‌دهند اما مذاکرات اخیر در وین نشان داد که چنین اقدامی نمی‌تواند به سود منافع غرب کارساز باشد! واشنگتن و تروییکای اروپایی دست به هرگونه اقدامی زده و خواهند زد از طریق عوامل بیرونی و مولفه‌های تاثیرگذار بر فضای مذاکرات خواسته‌های ایران را کاهش دهند یا اقدامی صورت دهند تا کشورمان از خطوط قرمز عقب‌نشینی کند اما نظام جمهوری اسلامی و تیم مذاکره‌کننده کشورمان زیربار فشار روانی و تبلیغات از طرف غرب نرفته است.یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مذاکرات اخیر در وین، درهم‌شکسته شدن همین تصویرسازی کاذب ازسوی غرب بوده است. آمریکا و کشورهای اروپایی برخلاف اهداف و امیال خود پذیرفته‌اند که تنها راه برون‌رفت از بن‌بست و 
به نتیجه رسیدن مذاکرات برداشتن کامل تحریم‌هاست‌ و تهران به کمتر از این خواسته قانع نخواهد شد. فراتر از آن، با توجه به خروج دولت قبلی آمریکا از برجام و نقض صریح توافق هسته‌ای ازسوی غرب، مطالبه تضمین درخصوص آینده برجام و راستی‌آزمایی در پروسه احیای توافق، حقوق غیرقابل‌انکار جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

 

ارسال نظر