|
شناسه خبر: 9564

جنایتی که امریکا در حق زنان زندانی در ابوغریب کرد+عکس

هرچقدر که تاریخ از جنایات آمریکا در زندان ابوغریب بنویسد باز هم کم هست!

کاربر توییتری نوشت:

هرچقدر که تاریخ از جنایات آمریکا در زندان ابوغریب بنویسد باز هم کم هست!

در آنجا زنان جوانی بودند که به هر طریقی با شوهران خود که آنها نیز در ابو غریب در بازداشت بودند، تماس می‌گرفتند و با التماس به خاطر بلایی که به سرشان می‌آید، می‌گفتند به هر طریق ممکن جانشان را بگیرند و آنها را از آنچه در آن بسر می‌بردند، نجات دهند! یعنی به مرگ خود راضی بودند

سیمور هرش می‌گوید: واقعا می‌دانید، چه بر سر این زنان آمد که اینگونه به شوهران خود التماس می‌کردند؟ این زنان با پسران جوان و حتی در مواردی که فیلم آن هم موجود است به همراه پسران کم و سن سالی بازداشت شده بودند که مقابل دوربین به آنها تجاوز می‌شد و سربازان آمریکایی هم می‌خندیدند!

 او که فیلم جنایات هولناک "می‌لای"ویتنام را هم دیده است، می‌گوید: آنچه در ابوغریب رخ داد، فراتر از تمام آن جنایات بود. چراکه آشکار گردید، زنانی که شاهد تجاوز بودند یا صدای ناله پسران را می‌شنیدند، مادران آنها بودند و چشمان آن‌ها بسته بود.

جنایتی که امریکا در حق زنان زندانی در ابوغریب کرد+عکس

جنایتی که امریکا در حق زنان زندانی در ابوغریب کرد+عکس

جنایتی که امریکا در حق زنان زندانی در ابوغریب کرد+عکس

 

ارسال نظر