|
شناسه خبر: 4541

حسین حق‌‌وردی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس؛

وزیر پیشنهادی باید به پیچیدگی‌ها و چالش‌های آموزش و پرورش آشنا باشد

وزارت آموزش‌وپرورش یک وزارتخانه صرف نیست و از لحاظ ارتباط با کلیت ملت ایران با دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها، فراگیرترین وزارتخانه است، در بدنه این وزارتخانه افراد توانمند و قوی زیادی وجود دارد که آشنا به معادلات درون‌ساختاری هستند.

حسین حق‌‌وردی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در یادداشتی در روزنامه «صبح نو» نوشت: لیسـت پیـشــنهادی ریاست‌جمهوری، انتظارات مجلس را به‌طور کلی برآورده نکرد. آقای رئیسی به‌عنوان رییس‌جمهور وظیفه قانونی خود را در انتخاب کابینه انجام داده و کسی را که احساس می‌‌کند می‌تواند با او کار کند انتخاب کرده، همزمان مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام خواهد داد. قطع‌به‌یقین کمک به دولت و شخص آقای رئیسی این نیست که همه وزرای پیشنهادی رأی بر وزارت بگیرند. نمایندگان مردم با توجه به شرایط کشور معتقدند کسانی که توانایی اداره ندارند نباید رأی اعتماد بگیرند.

وزارت آموزش‌وپرورش یک وزارتخانه صرف نیست و از لحاظ ارتباط با کلیت ملت ایران با دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها، فراگیرترین وزارتخانه است، در بدنه این وزارتخانه افراد توانمند و قوی زیادی وجود دارد که آشنا به معادلات درون‌ساختاری هستند. وزارت آموزش‌وپرورش با ابرچالش‌‌هایی روبه‌رو است و کسی می‌تواند این چالش‌‌ها را حل کند که آشنایی داشته باشد. قضاوت کلی درباره وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش این است که ویژگی‌هایی چون آشنا به پیچیدگی‌های سازمانی و چالش‌ها را ندارد، البته تصمیم کلی را مجلس و صحن علنی می‌گیرد اما کمیسیون آموزش انتظار داشت که گزینه‌های این کمیسیون نیز مورد توجه قرار گیرد. درحال‌حاضر برآیند کلی این است که وزیر پیشنهادی شاید نتواند رأی اعتماد از مجلس بگیرد.

ارسال نظر