|
شناسه خبر: 4917

کمتر از ۴۰ فرد دیگر از یوز ایرانی باقی است؛

پایان میراث حیات وحش کشور؟

ماجرای یوزپلنگ ایرانی یکی از قصه‌های پرغصه حیات‌وحش ایران است که در یک دهه اخیر با برخی اقدامات ازجمله نقش تصویر یوز روی پیراهن ملی‌پوشان فوتبال کشور تاحدودی مورد توجه قرار گرفته است.

روزنامه «صبح نو»- ماجرای یوزپلنگ ایرانی یکی از قصه‌های پرغصه حیات‌وحش ایران است که در یک دهه اخیر با برخی اقدامات ازجمله نقش تصویر یوز روی پیراهن ملی‌پوشان فوتبال کشور تاحدودی مورد توجه قرار گرفته است اما وضعیت فعلی نشان می‌دهد که شرایط برای این گربه‌سان بومی ایران به‌هیچ‌وجه مناسب نیست. براساس آخرین آمار رسمی منتشرشده جمعیت یوزپلنگ ایرانی در ایران کمتر از ۴۰فرد است و این امر به این معناست که با شرایط فعلی و در بلندمدت نه‌تنها امکان حفظ پایداری و سلامت نسل یوز وجود ندارد، بلکه تنوع ژنی این گونه نیز به‌شدت در حال کاهش و انقراض است. در این شرایط مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی تاکید می‌کند که سازمان حفاظت محیط‌زیست برای حفاظت از این گونه باید به داده‌های درست و کارشناسی توجه کند.

مرتضی پورمیرزای با بیان این مساله به ایسنا گفته است: براساس آخرین داده‌های علمی در سال۲۰۱۷ ایران کمتر از ۴۰فرد یوزپلنگ دارد و در این مقاله اثبات شد که جمعیت یوز در ایران نزولی است. وسعت زیستگاه جنوبی یوز در کشورمان بیش از سه‌میلیون هکتار است ولی یوزهای شناسایی‌شده از انگشتان یک دست بیشتر نمی‌شوند. تجربیات بین‌المللی نشان داده که وقتی در حد چند هزار هکتار فنس‌کشی شود، یوزها رفتار طبیعی دارند، همدیگر را پیدا و جفت‌گیری می‌کنند و از هم فاصله می‌گیرند و بعد از بارداری ماده‌ها می‌توان نرها را کاملا جدا کرد. وی اضافه کرد: در آفریقای‌جنوبی از این روش استفاده می‌کنند و بر افزایش جمعیت یوز موثر بوده است. در واقع این تنها روشی است تا در یک شرایط نیمه‌طبیعی تکثیر انجام شود و بعد یوز را به محیط طبیعی معرفی کنند. مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی درباره وجود ۱۶فرد یوز در استان سمنان گفت: براساس مبنای علمی و در حالت کلی گونه‌ای که زیر صد فرد جمعیت آن باشد، در بلندمدت نمی‌تواند سلامت خود را حفظ کند. اگر گونه‌ای زیر ۵۰فرد داشته باشد، در بلندمدت نمی‌تواند تنوع ژن خود را حفظ کند؛ بنابراین فرقی نمی‌کند که جمعیت یوزهای آسیایی در ایران ۱۶فرد باشد یا ۳۰فرد چون جمعیت این گونه در کشور در وضعیت بحرانی است. درحال‌حاضر تک‌تک افراد یوز مهم هستند ولی افزایش اندک تعداد افراد این گونه هرچند حائزاهمیت است، به‌تنهایی تفاوت چندانی در سرنوشت یوز در کشورمان ایجاد نمی‌کند. وی خاطرنشان کرد: ما با دوریین‌های تله‌ای زیستگاه‌های زادآور یوز مثل توران و میاندشت را به‌طور کامل پوشش داده‌ایم. براساس داده‌ها وضعیت کاملا بحرانی است و باید برای حفاظت و تکثیر یوز اقدامات بیشتری انجام شود. مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی اضافه کرد: حدود ۱۰سال است که در زیستگاه‌های جنوبی یوز که شامل یزد، کرمان، خراسان جنوبی و اصفهان می‌شود هیچ شواهد «مستند علمی» از حضور ماده در آن منطقه نداشتیم و آخرین‌بار اوایل دهه۹۰ خورشیدی تصویر ماده‌یوز با توله‌اش ثبت شد؛ بنابراین پیشنهاد دادیم که از این منطقه یوز نر برای جفت‌گیری زنده‌گیری شود اما ادعاهایی مبنی مشاهده یوز ماده یا سرگین آن در این زیستگاه‌ها مطرح شد اما مستنداتی ارائه نشد. این ادعاها موجب شد نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست تغییر کند و از این زیستگاه یوز نر زنده‌گیری نشود.

ارسال نظر