|
شناسه خبر: 6161

این مرکز واکسن نزده کارت واکسن می دهد!

فرهیختگان در گزارشی به برخی از مراکز واکسیناسیون پرداخته که پیش از تزریق واکسن، اطلاعات آنها در سامانه واکسیناسیون ثبت می‌شود.

فرهیختگان در گزارشی به برخی از مراکز واکسیناسیون پرداخته که پیش از تزریق واکسن، اطلاعات آنها در سامانه واکسیناسیون ثبت می‌شود.

 

در چنین شرایطی این امکان وجود دارد که افراد بدون اینکه واکسن بزنند از محل خارج شوند.

 

 

 

 

ارسال نظر