|
شناسه خبر: 6208

تزریق واکسن پایان ندارد

مدیر شرکت داروسازی مدرنا اعلام کرد: احتمالا به دلیل کاهش سطح ایمنی افراد واکسینه شده، تا پاییز آینده باید دز چهارم واکسن تزریق شود.

در حالی که به مرور ایمنی ایجاد شده از طریق واکسن کاهش می‌یابد و مشابه آنچه در مورد دز اول و دوم واکسن رخ داده است، کارشناسان احتمال می‌دهند ایمنی دز یادآور نیز به مرور زمان کاهش خواهد یافت، تا پاییز آینده باید دز چهارم تزریق شود.

استفان بنسل مدیر شرکت مدرنا گفت: این احتمال وجود دارد که سالمندان و افرادی که نقص ایمنی دارند، به طور سالانه به دز تقویتی واکسن نیاز داشته باشند. آن‌چه یقین داریم این است که این ویروس از بین نمی‌رود و ما باید با آن زندگی کنیم.

ارسال نظر