|
شناسه خبر: 6268

راهی برای افزایش حقوق بازنشستگی

صنعت بیمه، طرح مستمری اختیاری را طراحی کرد. بر اساس این طرح، افراد صورت اختیاری از بیمه مستمری بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند. با این طرح بازنشستگان مستمری پایه و اختیاری کنار هم خواهند داشت.

زنگ خطر کاهش جمعیت و پدیده سالمندی جمعیت به صدا در آمده است. این موضوع نگرانی‌هایی را برای صنعت بیمه و صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کرده است. برای مقابله با این بحران طرح‌هایی از سوی شرکت‌های بیمه‌ای ارائه شده است. یکی از این طرح‌ها بحث مستمری تکمیلی بعد از بازنشستگی است. در این خصوص گفتگویی با یکی از فعالان صنعت بیمه داشتیم. در ادامه همراه ما باشید.

معصوم ضمیری، مدیرعامل بیمه پاسارگاد گفت: در حال حاضر وارد شرایط اقتصادی شده‌ایم که درآمد مردم در زمان اشتغال و بازنشستگی تفاوت چشم‌گیری دارد. به طور مثال فردی در زمان اشتغال ۱۵ میلیون درآمد دارد اما بعد از بازنشستگی ۵ میلیون مستمری می‌گیرد. این فاصله درآمد نگران‌کننده است. بیمه‌‌های پایه‌ای مثل تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی پاسخگوی هزینه‌های مردم نخواهد بود. این موضوع از سوی مقامات مسئول کشور نیز مطرح شده است. چه راهکاری وجود دارد که مردم نگران این خلا درآمدی نباشد؟

جزئیات مستمری تکمیلی

ضمیری اظهار کرد: صنعت بیمه طرح مستمری اختیاری را طراحی کرد. بر اساس این طرح افرادی که درآمد خوب دارند به صورت اختیاری از بیمه مستمری بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند. با این طرح بازنشستگان مستمری پایه و اختیاری را کنار هم خواهند داشت. نمونه این طرح را در بیمه‌های درمان اجرا کردیم. درگذشته تنها هزینه درمان را تامین اجتماعی و صندوق خدمات درمانی تامین می‌کرد. این تعرفه‌ها پاسخگو نبود و بیمه تکمیلی از سوی صنعت بیمه ارائه شد. در حال حاضر بیمه تکمیلی در جامعه رونق گرفته است. مردم برای بیمه تکمیلی درمان احساس نیاز بیشتری می‌کنند.

وی افزود: در صنعت بیمه هم می‌توانیم بیمه مکمل بازنشستگی را به صورت مستمری طراحی کنیم. این روند خلا درآمدهای زمان اشتغال و بازنشستگی را جبران کند. طرح مذکور در صنعت بیمه موردارزیابی قرار گرفته است. از دو هفته پیش به صورت رسمی فروش بیمه‌نامه مستمری را شروع کرده‌ایم. این بیمه‌نامه در بیمه مرکزی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت نیاز اصلاح خواهد شد.

فناوری کمبود نیروی کار را جبران می‌کند

مدیرعامل بیمه پاسارگاد تاکید کرد: کاهش جمعیت و حرکت به سمت جمعیت سالمند آثار اجتماعی، اقتصادی و اشتغالی در جامعه خواهد داشت. در صنعت بیمه بحث اشتغال کم‌رنگ‌تر شده است. از ۳۵ شرکت بیمه‌ای به صورت متوسط ۳۵ هزار نفر نیرو کار داریم. در مقایسه با نیروی کار سایر مشاغل خیلی با مشکل مواجه نخواهیم شد. برای مقابله با کاهش نیروی کار در بازار باید سیستم‌ها ارتقا پیدا کند. شرکت‌های بیمه برای افزایش ظرفیت باید متکی به فناوری باشند. همچنین ساده‌سازی روش‌ها و استفاده از فضای مجازی را در دستور کار داشته باشند. تا صنعت بیمه در مضیقه نیروی انسانی نباشد.

ضمیری در پایان گفت: بیمه عمر در دوران کرونا به دلیل نگرانی‌های مردم بیشتر رونق گرفت. شرکت‌های بیمه از فرصت استفاده کردند و هزینه‌های درمان و فوتی کرونا را پوشش دادند. صنعت بیمه در این دوران، کرونا را مستثنا نکرد. در این دوره خدمات بیمه‌ای گسترده‌تر بود و مردم استقبال خوبی داشتند. مردم ما گرفتار مباحثی مثل بازنشستگی هستند و باید به سوالات اساسی جامعه از سوی رسانه‌هایی مثل شما پاسخ داده شود. آینده بازنشسته‌ها در خطر است و مستمری بازنشستگی پاسخگوی مردم نیست. شرکت‌های بیمه باید با وظیفه اجتماعی این خلا را پر کنند.

جزئیاتی طرح بیمه مستمری

بیمه مستمری از دو دوره تشکیل شده است. در دوره اول باید سرمایه ایجاد کنیم. مدت ‌زمان قرارداد در طرح بیمه عمر و مستمری حداقل ۵ سال و حداکثر ۲۵ سال است. دوره دوم اختصاص به پرداخت مستمری دارد. در این دوره بیمه مستمری ماهانه پرداخت می‌کند. این مستمری تا سن ۸۵ سالگی ادامه خواهد داشت. مبلغ حق بیمه سالانه ۳۶۰۰۰۰۰ تومان با ۲۰ درصد  افزایش سالانه است. در دوره تشکیل سرمایه بیمه شده تحت پوشش خطر فوت، حادثه و بیماری‌های خاص نیز قرار دارد. در ادامه جدول مستمری بیمه را مشاهده خواهید کرد.

جدول-مستمری

ارسال نظر