|
شناسه خبر: 7113

سوار شدن به مترو مشروط شد

مدیرعامل مترو شرایط سوار شدن به مترو را اعلام کرد.

مدیرعامل مترو بیان کرد: دو شرط داشتن ماسک و دو دوز واکسن برای مسافران مترو الزامیست.

 

ارسال نظر