|
شناسه خبر: 7274

مصرف این میوه در ناشتا شما را به کام مرگ فرو می برد/ مراقب باشید

کارگر آنلاین | اگر موز را ناشتا مصرف کنید، ممکن است که موجب افزایش سریع و زیاد میزان منیزیم در خون شود و این موضوع درنهایت می تواند به قلب آسیب وارد کند.

کارگر آنلاین | اگر موز را ناشتا مصرف کنید، ممکن است که موجب افزایش سریع و زیاد میزان منیزیم در خون شود و این موضوع درنهایت می تواند به قلب آسیب وارد کند.

 

ارسال نظر