|
شناسه خبر: 8435

عکس/ خانه‌های خدا بر روی زمین

نخستین مسجد اسلامی به دست پیامبر و یارانش در مدینه ساخته شد و توسط هنرمندان اسلامی تقلید و الگو گرفته شده است.

 

 

مسجد جمکران/ قم

مسجد جمکران/ قم

 

کوه خضر نبی(ع) /قم

کوه خضر نبی(ع) /قم

 

مسجد و مدرسه عالی شهید مطهری /تهران

مسجد و مدرسه عالی شهید مطهری /تهران

 

مسجد وکیل /شیراز

مسجد وکیل /شیراز

 

مسجد نصیرالملک /شیراز

مسجد نصیرالملک /شیراز

 

مسجد نصیرالملک /شیراز

مسجد نصیرالملک /شیراز

 

مسجد جامع عتیق / شیراز

مسجد جامع عتیق / شیراز

 

مسجد جامع عتیق / شیراز

مسجد جامع عتیق / شیراز

 

مسجد امام(ره) /اصفهان

مسجد امام(ره) /اصفهان

 

مسجد جامع /اصفهان

مسجد جامع /اصفهان

 

مسجد جامع /اصفهان

مسجد جامع /اصفهان

 

مسجد دارالاحسان /سنندج

مسجد دارالاحسان /سنندج

 

مسجد دارالاحسان /سنندج

مسجد دارالاحسان /سنندج

 

مسجد قیزیللی /تبریز

مسجد قیزیللی /تبریز

 

مسجد کبود /تبریز

مسجد کبود /تبریز

 

مسجد جامع /ساری

مسجد جامع /ساری

 

مسجد جامع /ساری

مسجد جامع /ساری

 

مسجد فرح‌آباد/ ساری

مسجد فرح‌آباد/ ساری

 

مسجد فرح‌آباد/ ساری

مسجد فرح‌آباد/ ساری

 

مسجد جامع /ساوه

مسجد جامع /ساوه

 

امامزاده عبدالله(ع) /گرگان

امامزاده عبدالله(ع) /گرگان

 

ارسال نظر