|
شناسه خبر: 8532

جدیدترین رنگ‌بندی کرونایی کشور؛ شهرهای قرمز زیاد شد

براساس رنگ‌بندی جدید وزارت بهداشت، تعداد شهرهای قرمز کرونایی افزایش یافت.

 

رنگبندی کرونایی کشور

رنگ‌بندی کرونایی:

۵۵ شهر قرمز

۸۴ شهر نارنجی

۲۷۴ شهر زرد 

۳۵ شهر آبی 

 

ارسال نظر