|
شناسه خبر: 8931

عکس/ بارش تگرگ به اندازه تخم مرغ در نیشابور

روزگذشته، بارش تگرگ هایی به اندازه تخم مرغ در نیشابور و خسارات وارده به خودروها.

  

 

 

ارسال نظر