|
شناسه خبر: 9026

چقدر این عکس ناراحت کننده است

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: غرب وحشی جائیه که رو بدن بچه یکساله خالکوبی میکنن!! اما بعد میان از شیوه فرزند داری اسلامی ایراد میگیرن! چقدر این عکس ناراحت کننده است.

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: غرب وحشی جائیه که رو بدن بچه یکساله خالکوبی میکنن!! اما بعد میان از شیوه فرزند داری اسلامی ایراد میگیرن! چقدر این عکس ناراحت کننده است.

 

ارسال نظر