|
شناسه خبر: 9938

مناسب‌ترین واکسن برای زائران اربعین

طبق توصیه متخصصان هم اکنون بهترین واکسن برای تزریق (مخصوصا برای افرادی که در مراحل قبل واکسیناسیون، واکسن‌های مختلف از جمله ویروس کشته شده را دریافت کرده اند)، واکسن‌های پروتئینی (نوترکیب) است.

طبق توصیه متخصصان هم اکنون بهترین واکسن برای تزریق (مخصوصا برای افرادی که در مراحل قبل واکسیناسیون، واکسن‌های مختلف از جمله ویروس کشته شده را دریافت کرده اند)، واکسن‌های پروتئینی (نوترکیب) است.

 واکسن‌های پاستوکووک و نورا، واکسن‌های پروتئینی موجود در ایران هستند.

واکسن نورا با تولید بیش از ۹۲ درصد تولید آنتی بادی، در این حوزه پیش تاز است.
 تمام کسانی که نوبت‌های قبل واکسن سینوفارم، برکت، آسترازنکا، پاستوکووک و... دریافت کرده اند می‌توانند این واکسن را به عنوان دز یادآور دریافت کنند.

دانشجو

ارسال نظر