|
شناسه خبر: 9940

عظمت شیر به روایت تصویر

شیرها اغلب در شب غرش می‎کنند و صدایشان از ۸کیلومتری شنیده میشود، این جانور بلندترین غرش را در میان همه گربه سانان دارد.

  •  

ارسال نظر