|
  • ارقام سنگین برای خرید واگن مترو؛

    نتیجه کارهای نشده در چهارسال اخیر حالا موجب شده که ناوگان مترویی تهران نیازمند حرکت و اقدام جدی برای نوسازی و بهبود عملکرد باشد.

  • مجلس برای تغییر اوضاع اقتصاد به نفع اقتصادی تلاش می‌کند؛

    حال همچنان که شعار رییس مجلس کارآمدی و تغییر وضعیت و اقتصاد به نفع مردم بود، مجلس توانسته است در تحقق شعارها و عمل به رهنمودها سربلند باشد و بعد از یک‌سال و چندماه کارنامه موفقی در حوزه اقتصاد و…