|
شناسه خبر: 8021

رییس جمهوری لایحه رتبه بندی معلمان را ابلاغ کرد

رتبه‌بندی معلمان ابلاغ شد

از سال ۱۳۸۳ به این سو، ۳ موضوع مهم اجرای «رتبه‌بندی»، «سنجش صلاحیت‌ها» و «نظام پرداخت معلمان» با عناوین مختلف در مراجع گوناگونی همچون مجلس شورای اسلامی، هیئت ‌وزیران، شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌ عالی آموزش‌ و پرورش مطرح بود و به‌صورت یک مجموعه بارها به دولت (آموزش‌ و پرورش) تکلیف شد، اما به‌صورت مطلوب و اثربخش به اجرا درنیامد.آخرین اقدام در راستای اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان، تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۹ بود که کلیات آن در هجدهم خرداد سال جاری در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید و پس از بررسی دو شوری آن، گزارش شور دوم در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت.

بررسی نهایی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، ۲۴ آذر جاری در مجلس شورای اسلامی انجام و در نهایت به تصویب نمایندگان و به شورای نگهبان ارسال شد که برای رفع ابهامات و اشکالات دوباره به مجلس شورای اسلامی برگشت. در نهایت لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان ابتدای اسفند از سوی نمایندگان مجلس و جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و به تصویب رسید.
در نهایت طی روزهای گذشته لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان که در مجلس شورای اسلامی اصلاح و دوباره به شورای نگهبان برگشته بود، به تایید این شورا رسید و از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد و رییس جمهور نیز دیروز این قانون  را برای اجرا به وزارتخانه آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی ابلاغ کرد.
بر اساس قانون رتبه بندی معلمان، تمامی کارکنان وزارت آمورش و پروش که در حکم کارگزینی آنها معلم درج شده نیز شامل این لایحه خواهند شد و بر اساس آخرین تغییرات صورت گرفته در این قانون، اولین رتبه، یعنی «آموزشیار معلم» 45 درصد، دومین رتبه «مربی معلم» 55 درصد، سومین رتبه «استادیار» معلم 65 درصد، چهارمین رتبه «دانشیار معلم» 75 درصد و پنجمین رتبه «استاد معلم» 90 درصد افزایش حقوق را خواهند داشت که این افزایش در سه شاخصه حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل فرهنگیان در رتبه بندی لحاظ می‌شود. لازم به ذکر است قانون رتبه بندی معلمان از 31 شهریور 1400 اجرایی خواهد شد.
جزییات قانون رتبه‌بندی معلمان
آیین نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.
بخشی از متن نهایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان به شرح زیر است:
فرآیند رتبه‌بندی برای کلیه معلمان در ماده ۴ به این شرح ذکر شده است: در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی آن حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای ذیل با رعایت ترتیب اولویت، انجام می شود:
۱ ـ شایستگی عمومی
۲- شایستگی تخصصی
۳ ـ شایستگی حرفه ای
۴ ـ تجربه
تبصره ـ افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اند از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی، نیز مشمول این قانون می‌شوند.
در ماده ۵ تاکید شده است که کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره ۱- دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنائی، مناطق محروم، مرزی و عشایری به ازای هر سال خدمت تمام وقت در این مناطق سه ماه کاهش می یابد.
تبصره ۲- دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۱ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً برای یکبار حداقل سه سال می باشد.
تبصره ۳- حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب (١۵) و (۲۱) سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده، از این مدت کسر می شود.
در ماده ۶ آمده است که برای رتبه‌های موضوع این قانون، فوق‌العاده رتبه‌بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می شود. فوق‌العاده مذکور برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم حداقل چهل و پنج درصد (۴۵ ٪)، مربی معلم حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵ %)، استادیار معلم حداقل شصت و پنج درصد (۶۵ %)، دانشیار معلم حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵ %) و استاد معلم حداقل نود درصد (۹۰ ٪) مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق‌العاده شغل است.
تبصره ۱- فوق‌العاده رتبه‌بندی معلمان جزء عوامل مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت و حداقل دریافتی مقرر در قوانین بودجه سنواتی نیست.
تبصره ۲- دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور است و مشمول کسور بازنشستگی نیز می شود.
تبصره ۳- فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این قانون، از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ اعمال می گردد. معلمان بازنشسته قبل از این تاریخ، مشمول این قانون نمی شوند.
بر اساس ماده ۷ قانون نظام رتبه‌بندی معلمان، به منظور اجرای صحیح نظام رتبه‌بندی، هیئت‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی، منطقه ای و ناحیه با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف- اعضای هیئت ممیزه مرکزی:
۱- وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیأت)
۲- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع (نائب رئیس)
۳- رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
۴- دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش
۵- دو نفر از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب رئیس هیأت
۶- مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
۷- دو نفر صاحب نظر موثق و امین به انتخاب وزیر آموزش و پرورش
۸- رئیس دانشگاه فرهنگیان
۹- رئیس مرکز حراست
ب- اعضای هیأت ممیزه استانی:
۱- مدیرکل آموزش و پرورش استان (رئیس هیأت)
۲- معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان (نائب رئیس)
۳- مدیر منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
۴- یکی از مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه به انتخاب مدیرکل
۵- دو نفر صاحب نظر موثق و امین به انتخاب مدیرکل
۶- معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره استثنایی
۷- رئیس اداره حراست
۸- مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
۹- مدیر پردیس دانشگاه فرهنگیان استان
پ- اعضای هیئت ممیزه شهرستان / منطقه / ناحیه:
۱- رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه (رئیس هیأت)
۲- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی (نائب رئیس)
۳- کارشناس امور اداری و تشکیلات (دبیر)
۴- معاونان آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه و نماینده اداره استثنایی استان
۵- یک نفر از مدیران واحدهای آموزشی با انتخاب رئیس هیأت
۶- دو نفر صاحب نظر موثق و امین با انتخاب رئیس هیأت
۷- کارشناس حراست
۸- کارشناس ارزیابی
به موجب ماده ۸ این قانون، معلمانی که امتیازات لازم را برای ارتقا به یکی از رتبه‌های موضوع این قانون کسب کرده‌اند، هر سه سال یک بار مجدداً مورد ارزیابی قرار می گیرند. چنانچه در ارزیابی مجدد امتیاز لازم را برای حفظ رتبه خود کسب نکنند، با توجه به امتیازبندی مکتسبه به رتبه‌های پایین‌تر تنزل می‌یابند. دو بار تنزل رتبه، موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی می‌شود.
همچنین بر اساس ماده ۹، آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) تهیه می شود به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

ارسال نظر