|
  • مجلس برای تغییر اوضاع اقتصاد به نفع اقتصادی تلاش می‌کند؛

    حال همچنان که شعار رییس مجلس کارآمدی و تغییر وضعیت و اقتصاد به نفع مردم بود، مجلس توانسته است در تحقق شعارها و عمل به رهنمودها سربلند باشد و بعد از یک‌سال و چندماه کارنامه موفقی در حوزه اقتصاد و…

  • رقبای دولت به‌دنبال منافع جناحی از پذیرش ایران در سازمان شانگهای هستند؛

    عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، علی‌رغم تحلیل‌ها و مواضع نادرست برخی در ماه‌های گذشته، حالا به‌شکل جدی‌تری وارد ادبیات سیاسی-اقتصادی ایران شده است.