|
شناسه خبر: 10124

سلیمی نمین در گفتگو با صبح نو:

رسانه های غربی پیشقراول اغتشاشات بودند

عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در گفت وگو با خبرنگار روزنامه صبح نو، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره حوادث اخیر کشورمان و رفتار شناسی رسانه های بیگانه دراین باره، اظهار کرد: شاید بتوان گفت که رمز این اغتشاشات اخیر با شایعه بیماری رهبری اتفاق افتاد که از سوی رسانه های معتبر غربی دنبال شد و نشان می داد که برنامه کلانی برای این موضوع دارند.

عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در گفت وگو با خبرنگار صبح نو، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره حوادث اخیر کشورمان و رفتار شناسی رسانه های بیگانه دراین باره، اظهار کرد: شاید بتوان گفت که رمز این اغتشاشات اخیر با شایعه بیماری رهبری اتفاق افتاد که از سوی رسانه های معتبر غربی دنبال شد و نشان می داد که برنامه کلانی برای این موضوع دارند. وی افزود: اینگونه رفتار رسانه های بیگانه نسبت به حوادث اخیر کشورمان، نشان داد که اگر می خواستند شایعه ای را پخش کنند، از وجود رسانه های غیر معتبر استفاده می کردند اما هدف آنها چیز دیگری بود چراکه شایعه بیماری و حتی قریب الفوت ایشان را مطرح کردند. وی تاکید کرد: این نوع رفتارهای رسانه ای از سوی بیگانگان نشان از این داشت که برنامه ریزی جدی در این زمینه دارند و برای ایجاد ناثباتی و نا آرامی در ایران، گام بلند برداشتند. 

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه مقام رهبری در نظام های سیاسی جایگاه بزرگی دارد و این جایگاه به خصوص در کشور ما دارای وجه اعتقادی نیز هست، تصریح کرد: رسانه های بیگانه با اینگونه اخبار و شایعات، خواستند انسجام کشورمان را از بین ببرند. آنها سرمایه گذاری زیادی کردند. نباید فراموش کرد که نقش رسانه ها در غرب پیشقراول بودن طرح‌های سیاسی است. آنها پیشقراول در هجمه های سیاسی هستند و با جهت گیری، کار اطلاع رسانی را دنبال می کنند. سلیمی نمین گفت: در قضایای اخیر دیدیم که رسانه های غربی نه تنها جهت گیری سیاسی دارند بلکه پرچمدار و جلودار حرکات سیاسی ‌اند؛ درست مثل بی بی سی که در کودتای 28 مرداد علامت کودتا را از رسانه خود اعلام کرد. این رسانه ها هم در اغتشاشات اخیر پیشقراولی کردند. نیویورک تایمز به گونه ای اخبار خود را پوشش می داد و با جهت گیری هایی می گفت که اخبارش را از چهار کانال به دست آورده تا به این موضوع رسیده که رهبری ایران فوت کرده است. مشابه این قضیه هم اخیرا از سوی رسانه های غربی تکرار شد تا نشان بدهد که برای غائله اخیر، برنامه ریزی زیادی صورت گرفته است. کارشناس مسائل سیاسی، اضافه کرد: فعالیت رسانه های غربی که برای ما معلوم و روشن شده است؛ آنها در انعکاس اخبار دیگر کشورها با اهداف سیاسی خود گام برمی دارند و حتی به حوادث روزهای اخیر و سیل های ویرانگر کالیفرنیای آمریکا را که موجب کشته و مجروح شدن و آوارگی تعداد زیادی از شهروندان این مناطق شده بود، چندان ورود نکردند چراکه باب میل خودشان، چیز دیگری است و هدفشان از کارکرد رسانه ای، بی ثبات سازی و ایجاد هجمه های سیاسی در دیگر کشورهاست.

 

ارسال نظر